Կայքից օգտվելու կանոններ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Եթե այլ բան նշված չէ, ապա մեր կայքում առկա տեղեկատվության հեղինակային իրավունքը պատկանում է 4cars.am կայքին և պաշտպանված է «Մտավոր սեփականության և հեղինակային իրավունքի մասին» ՀՀ օրենքով:

Կայքում առկա ցանկացած տեղեկատվություն կարող է օգտագործվել (մեջբերվել) այլ կայքերում, միայն ակտիվ hղում պարունակելով 4cars.am կայքի մասին:

4cars.am կայքը պատասխանատվություն չի կրում կայքում հրապարակված տեղեկատվության ճշգրտության, ինչպես նաև առկա այլ կայքերի, կամ արտաքին աղբյուրի նյութերի, հղումների բովանդակության համար:

ԿԱՅՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

4cars.am կայքի բնականոն գործունեության անընդհատությունը վերահսկվում է մշտապես, սակայն կարող է լինել դեպքեր, երբ կայքը տեխնիկական պատճառներով հասանելի չի լինի:

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

Կարող եք օգտվել 4cars.am կայքից, առանց անձնական տեղեկություններ տրամադրելու, սակայն եթե ցանկանում եք ստեղծել ձեր էջը` գրանցվել կայքում, կատարել գնումներ կայքից կամ որպես կամավոր միանալ 4cars.am թիմին, ապա պետք է լրացնեք ձեր մասին որոշ ընդհանուր բնույթի անձնական տվյալներ: Ավելին այստեղ:

ԺԱՄԿԵՏԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

Եթե ձեր անհատական էջում ստեղծման պահից ի վեր գործողություն չի կատարվել կարող է ջնջվել: Այդ մասին մենք կտեղեկացնենք Ձեզ նախապես՝ Դուք կստանաք հաղորդագրություն Ձեր Էլ. հասցեին։

ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՐԾԻՔ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Եթե ցանկանում եք 4cars.am կայքում թողնել կարծիք կամ մեկնաբանել նյութը ապա պետք է հետևեք մեկնաբանություն և կարծիք հրապարակելու կանոններին: Կարծիք կամ մեկնաբանություն հրապարակելով, դուք հաստատում եք, որ համաձայն եք մեր կանոններին:

Յուրաքանչյուր կարծիք կամ մեկնաբանություն վերանայվում է մինչև հրապարակվելը 4cars.am կայքում։

Պետք է ցուցաբերել հարգալից մոտեցում հեղինակի, ինչպես նաև այլ մարդկանց կարծիքին և մեկնաբանություններին: Ձեր միտքը փորձեք արտահայտել առանց անձնավորման:

Մեկնաբանությունը պետք է վերաբերվի տվյալ նյութին։

Մեր թիմը իրավունք ունի չհրապարակելու այն մեկնաբանությունը, որոնք պարունակում են.

  1. Վիրավորանք, գռեհիկ խոսելաոճ, հայհոյանք, սպառնալիք, զրպարտանք, պրովոկացիա, վատաբանում, փնովում:
  2. Ռասայական, կրոնի, էթիկական պատկանելիության, սեռի, հաշմանդամության, տարիքի, սեռական կողմնորոշման խտրականություն:
  3. Այլ կայքեր կամ  նյութեր տանող լինքեր:
  4. Գովազդային, մարկետինգային, առևտրային տարրեր:
  5. Ձեր կամ այլ օգտվողների անձնական կամ գաղտնի տեղեկությունները։

Մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեկնաբանությունների բովանդակության համար: